باورهای نادرست در مورد ازدواج و نقد آنها با تاکید بر منابع اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روانشناسی تربیتی، عضو هیات علمی گروه اخلاق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.

چکیده

امروزه موضوع ازدواج با چالش‌های فراوانی مواجه است که استحکام خانواده را تهدید می‌کند. بخشی از این چالش‌ها ناشی از افکار و اعتقاداتی است که در بین داوطلبان ازدواج و اطرافیان تأثیرگذار آنها وجود دارد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی این باورهای نادرست و بررسی آن با رویکرد اسلامی و نتایج تحقیقات تجربی انجام شد. بدین‌‌منظور منابع مربوطه اعم از قرآن‌کریم، روایات و یافته‌های تحقیقات روان‌شناختی در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی‌‌های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که از مهمترین افکار ناصحیحی که ازدواج را به خطر می‌اندازند هفده باور مخدوش در گستره اهداف و کارکردهای ازدواج، آمادگی برای ازدواج، معیارهای همسرگزینی و تطبیق معیارها بر فرد است و اصلی‌ترین عامل برای اصلاح باورهای نادرست برخورداری از بینش اسلامی درباره ازدواج می‌باشد.

کلیدواژه‌ها