اثربخشی آموزش معنادرمانی آمیخته با معنای زندگی مبتنی بر مکتب ملاصدرا بر تعارض زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره و راهنمایی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش معنادرمانی آمیخته با معنای زندگی ‏مبتنی بر مکتب ملاصدرا بر تعارض زناشویی به‌روش نیمه‌آزمایشی ‏ با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ‏زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره اصفهان بود که به‌علت داشتن تعارض زناشویی به این مراکز مراجعه‌ کرده بودند که تعداد ۳۰ نفر از ایشان به‌روش نمونه‌گیری دردسترس برای ورود به پژوهش انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه ‏آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش در طول 10 جلسه تحت آموزش معنادرمانی آمیخته با ‏معنای زندگی مبتنی بر مکتب ملاصدرا قرارگرفت. داده‌ها در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون‌ با استفاده از پرسش‌نامه تعارض ‏زناشویی‏ جمع‌آوری و بااستفاده از روش تحلیل کوواریانس تک‌‌متغییره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که‎ ‎آموزش‎ ‎معنادرمانی آمیخته با معنای زندگی مبتنی بر مکتب ملاصدرا سبب ‎بهبود‎ ‎معنادار‎ ‎میانگین‎ ‎نمرات‎ ‎تعارض ‏زناشویی‎ ‎در‎ ‎گروه‎ ‎آزمایش‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎گروه‎ ‎گواه گردید.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  قرآن کریم (1380). مترجم: فولادوند، محمدمهدی. قم: دلیل ما.

  1. امامی جمعه، سید مهدی.، و گنجور، مهدی (1392). عدالت‌‌پژوهی در حکمت متعالیه (بررسی جایگاه، ابعاد و لوازم وجودشناختی عدالت ازمنظر ملاصدرا). نشریه پژوهش‌های هستی‌‌شناختی، 2(3)، 65-91.
  2. براتی، طاهره (1375). تأثیر تعارض‌‌های زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه آزاد رودهن.
  3. بهاری، فرشاد.، فاتحی‌‌زاده، مریم.، احمدی، سید احمد.، مولوی، حسین.، و بهرامی، فاطمه (1390). تأثیر آموزش مهارت‌‌های ارتباط همسران بر کاهش تعارض‌های زناشویی زوج‌های متعارض متقاضی طلاق. نشریه پژوهش‌های روان‌‌شناسی بالینی و مشاوره، 1 (1)، 59-70.
  4. پاداش، زهرا.، فاتحی‌‌زاده، مریم‌‌السادات.، عابدی، محمدرضا.، و ایزدی‌‌خواه، زهرا (1391). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی. نشریه تحقیقات علوم رفتاری، 10(5)، 363-372.
  5. پورحسن، هاشم.، و عابدکوهی، فائزه (1391). معنای زندگی از دیدگاه ملاصدرا. نشریه خردنامه صدرا ، 68، 69-78.
  6. ثنایی‌‌ذاکر، باقر.، علاقبند، ستیلا.، فلاحتی، شهره.، و هومن، عباس (1396). مقیاس‌‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
  7. جمشیدی، سمانه.، ترخان، مرتضی.، اکبری، بهمن.، و زارع، حسین (1391). اثربخشی معنادرمانی گروهی برروی ‏افسردگی و رضایت زناشویی زنان مبتلا به تعارض‌‌های زناشویی شهر رشت. نشریه پژوهش‌های نوین روان‌‌شناختی، 7(27)، 39- 60.‏
  8. جهانی دولت‌‌آباد، اسماعیل.، و حسینی، سیدحسن (1394). مطالعه جامعه‌‌شناختی علل و زمینه‌های بروز ‏تعارض‌‌های زناشویی در شهر تهران. نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 5(2)، 329-364.
  9. دانش، عصمت (1383). تأثیر خودشناسی اسلامی در افزایش میزان سازگاری زناشویی. نشریه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 3(11)، 1-23.
  10. دهقان‌‌پور، علیرضا (1390). ارزش زندگی از دیدگاه ملاصدرا. نشریه حکمت اسرا، 1(9)، 132-160.
  11. رابینز، استیفن (1380). رفتار سازمانی (رفتار گروهی). مترجم ‏پارسائیان، علی.، و اعرابی، سید محمد. تهران: دفتر پژوهش‌‌های فرهنگی.
  12. رازقی، نادر.، و اسلامی، اصلی (1394). مطالعه کیفی علت‌های تعارض در خانواده. نشریه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 32، 54-72.
  13. رضایی، مرضیه.، آیت‌‌اللهی، حمیدرضا.، و سعیدی‌‌مهر، محمد (۱۳۹۷). ارزیابی و مقایسه نقادانه دیدگاه ‏طباطبایی، مطهری و جوادی آملی درباب وحدت وجود و لوازم الهیاتی آن. نشریه جستارهای فلسفه دین، 1(15)، 109-91.
  14. رفیعی محمدی، نفیسه.، و جهانگیری، محمد مهدی (1398). اثربخشی معنادرمانی توأم با تلاوت قرآن و دعا بر شدت علائم افسردگی زنان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. نشریه پژوهش در دین و سلامت، 5(4)، 88-98.
  15. رمضانی فتاتویی، صدیقه.، و ابوالقاسمی، شهنام (۱۳۹۳). اثربخشی معنادرمانی گروهی بر رضایت زناشویی ‏و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارض‌‌های زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان. نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان‌‌شناسی. تهران.
  16. زارعی، محمد.، نظری، علی‌‌محمد.، و زهراکار، کیانوش (1399). بررسی رابطه بخشش و جهت‌‌گیری مذهبی با تعارض زناشویی. نشریه پژوهش در دین و سلامت، 6(2)، 87-99.
  17. سلیمانی، اسماعیل.، و خسرویان، بهروز (1395). تأثیر معنادرمانی گروهی در رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌‌شناختی همسران ناسازگار. نشریه مشاوره و روا‌‌ن‌‌درمانی خانواده، 2(22)، 1- 19.
  18. شمسی‌‌پور، حمید.، نوروزی کوهدشت، رضا.، محمدی، حسین.، آذری، الناز.، و نوروزی، محدثه (1397). بررسی اثربخشی زوج‌‌درمانی هیجان‌مدار مبتنی بر آموزه‌های دینی در افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش تعارض‌های زناشویی زوجین. نشریه پژوهش در دین و سلامت، 4(4)، 44-58.
  19. شیرازی، محمدبن ابراهیم صدرالدین (1393). حکمت متعالیه در اسفار اربعه. مترجم: خواجویی، محمد. تهران: انتشارات مولوی.
  20. کریمی اوتاری، بهزاد.، خلعتبری، جواد.، و رضااستوار، ژاله (1396). هم‌‌سنجی اثربخشی مداخله‌‌شناختی- رفتاری با معنادرمانی بر بی‌رمقی زناشویی، رضایت زناشویی و بی‌آلایشی زوجین. نشریه آسیب‌‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 2(6)، 81-102.
  21. کلانتری، مهرداد.، و جوادزاده، افسانه (1393). بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر بهزیستی روان‌‌شناختی زنان. نشریه پژوهش‌های اسلامی زنان و خانواده، 2(2)، 43-55.
  22. فراهینی، ندا.، افروز، غلامعلی.، غباری‌‌بناب، باقر.، و ارجمندنیا، علی‌‌اکبر (1398). اثربخشی برنامه معنادرمانی مبتنی بر ارزش‌‌های اسلامی-ایرانی بر رضایت زناشویی والدین کودکان استثنایی. نشریه روان‌‌شناسی خانواده، 6(1)، 15- 21.
  23. فرهمند، بتول.، فلاح‌‌یخدانی، محمدحسین.، و وزیری‌‌یزدی، سعید (1398). بررسی تأثیر آموزش صمیمیت غنی‌‌شده با آموزه‌‌های اسلامی بر رضایتمندی و صمیمیت زوجین درون‌‌گرای شهر یزد. نشریه پژوهش در دین و سلامت، 5(4)، 48-60.
  24. عابدینی، مریم.، و کریمی اوتاری، بهزاد (1396). تأثیر معنادرمانی بر دلزدگی زناشویی، رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین. نشریه روان‌‌شناسی معاصر، 12، 1135-1139.
  25. محمود فخه، هیمن.، خادمی، علی.، و تسبیح‌‌سازان مشهدی، سیدرضا (1397). بررسی اثربخشی معنادرمانی بر شادکامی و بهزیستی روان‌‌شناختی مادران کودکان سرطانی. نشریه پژوهش‌های اسلامی زنان و خانواده، 6(2)، 132-113.
  26. نواب، زهراسادات.، کلانتری، مهرداد.، و جوادزاده، افسانه (1394). اثربخشی معنادرمانی گروهی با رویکرد اسلامی بر هدفمندی زندگی زنان مراجعه‌‌کننده به مراکز مشاوره. نشریه پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، 3(1)، 44-35.
  27. هراتیان، عباس‌علی.، جان‌بزرگی، مسعود.، و آگاه‌هریس، مژگان (1394). رابطه پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی و تفاوت آنها در میان زوجین. نشریه پژوهش‌های اسلامی زنان و خانواده، 3(2)، 101-117.
  28. همتایی، حسن.، و احمدی افزمجانی.، علی‌‌اکبر (1393). ملاصدرا و معناشناسی. نشریه حکمت اسرا، 2(20)،120- 142.
  29. Greeff, A. P., & De Bruyne, T. (2000). Conflict management style and marital satisfaction. Journal of sex & marital therapy, 26(4), 321-334.
  30. Hajiheydari, Z., Esmaeli, M., & Talebi, A. (2015). Marital Conflict among Couples without Children on the Brink of Divorce: A qualitative study. Journal of qualitative Research in Health Sciences, 4(1), 12-21.
  31. Kalantarkousheh, S. M., Kadir, R. A., & Talib, M. A. (2012). Effects of existential issues training on marital satisfaction among Iranian women. The New Educational Review, 28(2), 29-38.
  32. Lent, R.W. (2004). Toward a unifying theoretical and practical perspective on well-being and psychosocial adjustment. Journal of Counseling Psychology, 51(4), 482-498
  33. Oniemola, R., Makinde, B., & Olusakin, A. (2017). Effectiveness of transactional analysis and logotherapy on sexual satisfaction and marital maladjustment of educated married women in Kontagora, niger state: Nigeria. 36 (1), 101-113.
  34. Schulenberg, S. E., Schnetzer, L. W., Winters, M. R., & Hutzell, R. R. (2010). Meaning-centered couples therapy: Logotherapy and intimate relationships. Journal of Contemporary Psychotherapy, 40(2), 95-102.
  35. Steven, M., & Southwick, Ann, V. (2016). Graber relevance and application of logotherapy to enhance resilience to stress and trauma. USA: Springer
  36. Yekeh, Fallah, M., Nouri Talemi, A., Bagheri, M., Allameh,Y., Mazloumirad, M., Zandnia, F., Gheitarani, B., & Ghahari, S. H. (2019). Attachment styles, marital conflicts, coping strategies, and sexual satisfaction in spouse ‎abused and non- abused women. Journal of pharmaceutical research international ,4(26),1-‎‎
  37. Young, M. E., & Long, L. L. (1998). Counseling and therapy for couples. Minnesota :Cole Publishing
  38. Yu, J. H., & Park, T. Y. (2016). Family Therapy for an Adult Child Experiencing Bullying and Game Addiction: An Application of Bowenian and MRI Theories. Contemporary Family Therapy, 38 (3), 318-327.