دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400 

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی آموزش معنادرمانی آمیخته با معنای زندگی مبتنی بر مکتب ملاصدرا بر تعارض زناشویی

فاطمه السادات هاشمی زاده؛ صدیقه رضایی دهنوی؛ زهرا منتجبیان


5. مدل‌یابی نگرانی تصویر بدنی دختران بر اساس کمال‌گرایی با میانجی‌گری نیازهای بنیادین روان‌شناختی

احسانه احمدی گلسفیدی؛ جوانشیر(نویسنده مسوول) اسدی؛ حسن عبدالله زاده؛ افسانه خواجوند خوشلی


9. مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در خاطره نگاشته «دا»

یحیی حسینائی؛ سید مهدی قریشی؛ بهمن نزهت