دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، خرداد 1394، صفحه 1-132 
مادر از نگاه اسلام و روانشناسی و تعیین مؤلفههای نقش مادری بر اساس متون دینی

صفحه 13-43

همایون سراقی؛ نادر منیرپور؛ محمدرضا احمدی؛ حمیدرضا حسن آبادی


رابطه حیای همسران و ناسازگاریهای زناشویی

صفحه 93-114

محمدمهدی عباسی آغوی؛ صادق کریم زاده؛ محمدرضا احمدی محمدآبادی