دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، مهر 1395، صفحه 1-178 
رابطه پایبندی مردان به آموزه های همسرداری اسلام با رضامندی زناشویی و کارآمدی خانواده

صفحه 43-54

سید حسین حیدری خورمیزی؛ محمدرضا احمدی؛ رحیم نارویی نصرتی


اثربخشی آموزش مؤلفه‌های معنوی بر مؤلفه‌های روانشناسی مثبت در نوجوانان

صفحه 113-136

مسعود کریمی فر؛ مرضیه سادات روح الامینی؛ احسان دین پرور؛ فرامرز سهرابی اسمرود